Projectingenieur Planning

Posted on March 29, 2018Projectingenieur Planning – Lauwe

Als projectingenieur planning rapporteert u aan de algemeen bestuurder en Siempelkamp. U bent verantwoordelijk voor de coördinatie en de planning van complexe internationale projecten.

Coördinatie en planning

 • Je staat in voor een correcte omzetting van de contractvoorwaarden naar een technisch dossier en dit binnen een duidelijk afgebakend kader.
 • Je stelt het gewenste projectteam op in functie van de specifieke behoeften van het project.
 • Je staat in voor een correcte opvolging van het project en stuurt bij en/of stuurt deze planning proactief en tijdig aan.
 • Je neemt de technische verantwoordelijkheid op binnen het project en stelt eventuele verbeteringsvoorstellen voor.
 • Je staat in voor een accurate aankoopspecificatie waarop de aankoopmanager zich zal baseren voor de keuze van de geschikte leverancier + evaluatie technische offerte.
 • Je anticipeert op problemen door regelmatig het verloop van de geplande activiteiten te controleren en/of bij te passen.
 • Je neemt de nazorg qua engineering voor je rekening in overleg met de plaatselijke werfleider en/of klant.

Communicatie

 • Je stuurt het projectteam aan en zorgt voor een vlotte en correcte informatiedoorstroming.
 • Je moedigt de teamleden aan om informatie uit te wisselen en om de status van het project te bespreken.
 • Je staat de projectmanager van Siempelkamp bij wanneer hij vragen heeft ivm de projectplanning en/of technische specificaties.
 • Je rapporteert aan de algemeen bestuurder het verloop van het project en meldt proactief eventuele obstakels en/of moeilijkheden die een goede afloop van het project mogelijks zouden kunnen verhinderen of vertragen.
 • Je ondersteunt de aankoopmanager van Siempelkamp door de aankoopspecificaties helder en accuraat weer te geven.
 • Je treedt op als back-up voor je collega’s in hun afwezigheid zodat de activiteiten in de projectteams gewaarborgd blijven.
 • Je speelt in op de vragen van de klant zonder hierbij de contractvoorwaarden uit het oog te verliezen en overtuigt hen van de door jou aangebrachte (technische) oplossingen.

Administratie

 • Je staat in voor de administratieve opvolging van het project.
 • Je documenteert het project tot in detail zodat collega’s alles makkelijk terug vinden.
 • Je volgt de richtlijnen strikt op en houdt je aan de vastgelegde procedures en standaarddocumenten.

Werkomstandigheden

Je bent in staat om constant van het ene project over te stappen naar het andere, je gaat vlot om met de wisselende werkdruk en kan goed overweg met eventuele reisstress.

Verantwoordelijkheid

Je bent verantwoordelijk voor een 2 à 3-tal projecten (afhankelijk van de omvang en complexiteit).

Profiel

 • Master Industriële wetenschappen en/of burgerlijk IR
 • Goede kennis van Nederlands/Engels zowel gesproken als geschreven, kennis van Duits is een troef (job in internationale context met Duits moederbedrijf)
 • Praktische kennis van de nodige softwaretoepassingen, CAD programma’s in 3D (Performante 3D software en andere pakketten)

Kerncompetenties

Abstract denken/autonomie

 • Verder denken dan enkel met concreet waarneembare gegevens, meedenken en oplossingen zoeken binnen complexe technische materie, autonoom werken.

Stressbestendig zijn

 • Het vermogen om voor, tijdens en na moeilijke situaties normaal en efficiënt te blijven functioneren en reageren. Ook psychische druk kan een enorme impact hebben (familie/technisch/klant).

Communicatief en diplomatisch

 • Op een open manier kunnen communiceren teneinde de juiste informatie te bekomen en de juiste afspraken te kunnen maken. Over de nodige overtuigingskracht en diplomatie beschikken om op een constructieve manier instemming te krijgen van anderen voor een idee, mening, actie of beslissing.

Planmatig & resultaatgericht werken

 • Structuur aanbrengen in het team, in tijd en ruimte. Prioriteiten stellen bij het aanpakken van de taakverdeling of problemen, met respect voor de te behalen deadlines. In staat om overzicht te behouden in diverse gelijklopende projecten. Regels en afspraken nakomen.

Flexibiliteit en innovatief denken

 • Groot aanpassingsvermogen hebben zowel naar taken toe als werkwijze. Zich aanpassen aan de bezetting of workload in het team, innovatief zijn en proactief denken en reageren.

Teamcoach

 • Zich goed voelen in een trekkersrol en van nature graag actie ondernemen en van aanpakken weten. In staat om te instrueren, coördineren, evalueren en bijsturen van het werk van de teamleden.

Inzet

 • Voltooid doorgaans werkzaamheden binnen de afgesproken tijdslimiet, ook als daar extra inspanningen moeten voor geleverd worden. Helpt anderen wanneer dit noodzakelijk is. Is pro-actief ingesteld.

Accuraat en kwaliteitsbewust

 • Werkt zorgvuldig, controleert steeds eigen werk en zorgt dat fouten eerder een uitzonderling zijn.

Aanbod

Wij bieden een technisch gevarieerde en technologisch uitdagende job in een boeiende werkomgeving.

Wij bieden een competitief salarispakket, met een aantal extra-legale voordelen, in lijn met je toegevoegde waarde en potentieel.

Je werkt in een professionele omgeving met een vlakke structuur waarbij je de ruimte krijgt om mee te werken aan grote totaalprojecten in een internationale context.

 Apply for the job

Contact Details

Koningin Astridlaan 46
    B-8930 LAUWE

+32 56 43 90 11

jobs@sicoplan.be

Monday - Friday: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00